SEP 29
6:00 PM
Soccer Girls (V)
Charlestown at 
Salem
0
6
Salem High School, 700 N Harrison St, Salem, IN 47167, USA Map
NOV 06
7:30 PM
Football (V)
Salem at 
Southridge
7
35
Huntingburg, IN 47542, USA Map
NOV 07
7:30 PM
Basketball Girls (V)
Salem at 
Seymour
45
31
Seymour High School, 1350 W 2nd St, Seymour, IN 47274, USA Map
NOV 09
6:30 PM
Basketball Girls (V)
Salem at 
Clarksville
68
22
NOV 10
6:00 PM
Basketball Girls (JV)
Salem at 
Crawford County
43
28
NOV 10
7:30 PM
Basketball Girls (V)
Salem at 
Crawford County
60
26
DEC 19
10:00 AM
Basketball Boys (JV)
Eastern at 
Salem
53
54
DEC 19
12:00 PM
Basketball Girls (JV)
FC at 
Lady Lions
29
46
700 N Harrison St, Salem, IN 47167, USA Map
DEC 19
1:30 PM
Basketball Girls (V)
FC at 
Lady Lions
32
65
700 N Harrison St, Salem, IN 47167, USA Map
DEC 21
6:00 PM
Basketball Boys (JV)
WW at 
Salem
43
45
DEC 23
7:30 PM
Basketball Girls (V)
Salem at 
New Albany
72
42
1020 Vincennes St, New Albany, IN 47150, USA Map
DEC 29
1:00 PM
Basketball Boys (V)
Salem at 
Evansville Day
52
74
Evansville, IN, USA Map
DEC 30
7:30 PM
Basketball Girls (V)
Salem at 
Danville
88
34
100 Warrior Way, Danville, IN 46122, USA Map
JAN 05
7:30 PM
Basketball Girls (V)
Jeff at 
Salem
38
86
JAN 08
7:30 PM
Basketball Boys (V)
Salem at 
Orleans
36
45
JAN 09
1:30 PM
Basketball Girls (V)
Silver Creek at 
Salem
58
56
700 N Harrison St, Salem, IN 47167, USA Map
JAN 12
6:00 PM
Basketball Boys (JV)
WW at 
Salem
43
64
JAN 12
7:30 PM
Basketball Boys (V)
WW at 
Salem
56
41
JAN 15
6:00 PM
Basketball Girls (JV)
Jennings County at 
Salem
26
52
700 N Harrison St, Salem, IN 47167, USA Map
JAN 15
7:30 PM
Basketball Boys (V)
Salem at 
Scottsburg
52
56
500 S Gardner St, Scottsburg, IN 47170, USA Map